Hra na detektivy - Zločin v pohádce

   Přestože se to může zdát až nemožné, tak i v pohádkách se dějí věci vskutku kriminální.

A tak tomu bylo i v pohádce Sněhurka a 7 trpaslíků. Každý z vás jistě tento příběh dobře zná.

Příběh samotné pohádky pro nás není až tak důležitý.

My se v ní pokusíme najít údaje, které jsou ryze matematické.

Víme však, že zde byl spáchán trestný čin vraždy a Sněhurka (dočasně) zemřela.

…snad se tedy na mě nikdo nebude zlobit, když v tomto okamžiku samotný pohádkový příběh definitivně opustíme…

   Jména trpaslíků jistě znáte (Štístko, Kýchal, Prófa, Rýpal, Bručoun, Stydlín a Šmudla.).

Ale co neznáme , je jejich věk a výška. Proto také inspektor Popletal, který původně vyšetřoval vraždu Sněhurky, schromáždil následující informace.

   Zde je ukázka protokolu, který byl sepsán inspektorem a týkal se věku všech sedmi trpaslíků.

Kýchal je nejstarší ze všech trpaslíků. Je mu přesně 38 let.

Stejně starý už není žádný z ostatních trpaslíků. Naopak nejmladšími a stejně starými jsou Stydlín, Prófa a Bručoun.

Šmudla je o jeden rok mladší než Štístko.

Štístko je o dva roky mladší než nejstarší z trpaslíků. A je současně stejně starý jako Rýpal.

O dva roky mladší než Rýpal je i Stydlín.

   Výška zadržených:

Štístko: Jeho výška je dělitelná 2, 5 a 10. Je větší než 100cm, ale menší než 115cm.

Kýchal: Jeho výška je dělitelná 5, ale není dělitelná 2. Je vyšší než Štístko, ale menší než Stydlín.

Stydlín měří 117 cm.

Prófa je největší ze všech. Měří o 10 cm více než Štístko

Rýpal: jeho výška je dělitelná 2, ale není dělitelná ani 10, ani 5. Je větší než 110 cm a menší než 115 cm

Bručoun je o 1 cm větší než nejmenší z trpaslíků, který měří 108 cm.

Žádný z trpaslíků neměří 114 cm.

   Teď už tedy máte dostatek indicií, které vám pomohou zjistit věk a výšku trpaslíků.

   Jaká je průměrná výška trpaslíka?????

   Jaký je průměrný věk trpaslíka?????


{Průměrná výška trpaslíka : 791:7=113 cm}


{Průměrný věk trpaslíka: 247:7=35,28571429 let}