U k á z k a   n ě k t e r ý c h   p ř í k l a d ů

š k o l n í h o   k o l a   P y t h a g o r i á d y


1. Z číslic 1 a 6 vytvořte dvě trojciferná čísla taková, aby jejich rozdíl byl co největší.2. Doplňte znaky početních operací, popř. závorky tak, aby platila rovnost : 4 4 4 4 4 = 23. V hotelu je 136 pokojů. Kolik číslic budeme potřebovat k očíslování všech jejich dveří,jestliže čísla jednotlivých pokojů jsou sestaveny z jednotlivých číslic.4. Janě je 7 let, její mamince je 5krát více. Kolik let bude Janě, až její maminka bude 2krát starší než je nyní?5. Nahraďte písmena číslicemi tak, aby zapsaná rovnost byla správná.Stejná čísla znamenají stejné číslice, různá písmena různé číslice.HA+HA+HA+HA+HA=BA


P y t h a g o r i á d a